Khách hàng đã triển khai hệ thống, giải pháp quản lý xăng dầu

Khách hàng

Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc áp dụng hệ thống quản lý xăng dầu cho các đơn vị bán lẻ xăng dầu uy tín tại Việt Nam. Nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của khách hàng khi áp dụng tự động hóa, mang lại lợi ích lâu dài về chi phí quản lý cũng như mang lại công cụ quản lý hiệu quả cho các doanh nghiệp xăng dầu.

Công ty xăng dầu khu vực II - Petrolimex Saigon

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuLà đơn vị chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực phân phối xăng dầu, luôn đi đầu trong việc ứng dụng tự động hóa trong việc quản lý xăng dầu. Chúng tôi đã triển khai hệ thống quản lý đo bồn tự động cho 64 trạm bán lẻ xăng dầu và triển khai áp dụng hệ thống quản lý bán hàng tự động cho 10 trạm.

 

Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam - Vinacomin

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuChúng tôi đã ứng dụng thành công hệ thống quản lý đo bồn tự động, hệ thống quản lý bán hàng và đặc biệt là hệ thống nhận diện phương tiện, được sự đánh giá rất cao từ phía Tập đoàn.

 

 

Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu & Đầu tư Chợ Lớn - CHOLIMEX

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuÁp dụng hệ thống quản lý đo bồn tự động và hệ thống quản lý bán hàng cho trạm bán lẻ xăng dầu của Cholimex.

 

 

 Công ty cổ phần Thép Việt Nhật

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuHướng đến chuỗi các trạm kinh doanh xăng dầu theo mô hình chuẩn về qui mô cũng như ứng dụng tự động hóa vào trong công tác quản lý. Chúng tôi đã triển khai hệ thống tự động hóa hoàn toàn cho kho nhiên liệu, bồn bể và giám sát số liệu bán hàng tại trụ bơm.

 

Khách hàng tại các tỉnh thành

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuCông ty xăng dầu Thanh Hóa - Petrolimex Thanh Hóa

Trạm BLXD Hoa Huế - Bình Phước

 

 

Phương châm của chúng tôi là "chia sẻ thành công"

Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầu