Các đối tác chính trong quản lý xăng dầu

Kinh doanh bảo hiểm là thực hiện chiến lược đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh của Petrolimex. Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) hiện đã triển khai trên 50 sản phẩm bảo hiểm


Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuMở rộng cửa và hội nhập là một trong những phương châm hành động của Petrolimex. Hai liên doanh của Petrolimex trong lĩnh vực sản xuất chế biến các loại dầu mỡ nhờn (Công ty Liên doanh BP-Petco, liên doanh với Tập đoàn BP)


Thiết bị đo bồn, Thiet bi do bon, Quan ly ban hang tru bom, Quản lý trạm xăng, Quan ly tram xang, Đo bồn tự động, Do bon tu dong, Quản lý trụ bơm, Quan ly tru bom, quản lý đo bồn tự động, quan ly do bon tu dong, quản lý bán hàng trụ bơm, quan ly ban hang tru bom, giai phap tu dong hoa, tự động hóa xăng dầu, giải pháp tự động hóa xăng dầu, quản lý xăng dầu, quan ly xang dau, hệ thông quản lý xăng dầu, hệ thống tự động hóa xăng dầuKhông chỉ tập trung kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, Tổng công ty Xăng dầu còn có riêng một công ty tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu tổng hợp khác như kinh doanh mỹ nghệ


Kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực kinh doanh chủ đạo của Petrolimex. Hàng năm, Tổng công ty nhập khẩu 7-8 triệu m3 xăng dầu, chiếm khoảng 60% thị phần nội địa.